Fange

North Atlantic / FAO 27
Fanget av trål og langline.

Frozen at Sea (FAS)

Flekkete, grå og blå steinbit, Headed/Gutted (H/G), hovedstørrelser:
3 kg-
3 kg+
Mix size

Frozen in random weight block, packed in paper bags (25 or 50kg) with an inner poly layer.Wrapped on pallets, approximately 1 300kg/ pallet.

Steinbit

Fange

North Atlantic / FAO 27
Fanget av trål og langline.

Frozen at Sea (FAS)

Flekkete, grå og blå steinbit, Headed/Gutted (H/G), hovedstørrelser:
3 kg-
3 kg+
Mix size

Frosset i tilfeldig vektblokk, pakket i papirposer (25 eller 50 kg) med et indre poly-lag.
Innpakket på paller, ca 1 300 kg / pall.