Produkter vi tilbyr

Atlantic torsk

Fange:

North Atlantic / FAO 27
Fanget av trål og langline.

Sei

FANGE:

North Atlantic / FAO 27
Fanget av trål og langline.

Hyse

FANGE:

North Atlantic / FAO 27
Fanget av trål og langline.

Kveite

FANGE:

North Atlantic / FAO 27
Fanget av trål og langline.

Rød fisk

FANGE:

North Atlantic / FAO 27
Fanget av trål.

Steinbit

FANGE:

North Atlantic / FAO 27
Fanget av trål og langline.

Sild

FANGE:

North Atlantic / FAO 27

Makrell

FANGE:

North Atlantic / FAO 27
Fanget av trål og langline.

Silvermelt

FANGE:

North Atlantic / FAO 27
Fanget av trål.

Rødspette / skrubb

FANGE:

North Atlantic / FAO 27
Fanget av trål.

Laks

FANGE:

North Atlantic / FAO 27
Oppdrettet

Ørret

FANGE:

North Atlantic / FAO 27
Oppdrettet

Skynd deg! Kontakt oss i dag.

SPØR OM VÅRE PRODUKTER