Fange

North Atlantic / FAO 27
Fanget av trål.

Frozen at sea (FAS)

Hele runde, 1 kg- / blandestørrelse
Frossen i tilfeldig vektblokk (ca. 20 kg blokkvekt), pakket i papirposer med et indre poly-lag.

Landfrosset

Whole round, 300g-, 300g+

Frozen in fixed weight cartons, 20kg, Jumble pack

Silvermelt

Fange

North Atlantic / FAO 27
Fanget av trål.

Frozen at sea (FAS)

Hele runde, 1 kg- / blandestørrelse
Frossen i tilfeldig vektblokk (ca. 20 kg blokkvekt), pakket i papirposer med et indre poly-lag.

Landfrosset

Whole round, 300g-, 300g+

Frozen in fixed weight cartons, 20kg, Jumble pack